מיליון הפיקים של anypic

פיק קלאסי - לוח מוקצף עם קונטור לבן למראה קלאסי 

פיק שחור -  לוח מוקצף שחור ותמונה מלאה

פיק לבן - לוח מוקצף לבן ותמונה מלאה

פיק ממוסגר שחור - לוח מוקצף עם מסגרת שחורה ותמונה מלאה

פיק ממוסגר לבן - לוח מוקצף עם מסגרת לבנה ותמונה מלאה

פיק קלאסי ממסוגר שחור - לוח מוקצף עם מסגרת שחורה ותמונה עם קונטור לבן למראה קלאסי

פיק קלאסי ממוסגר לבן - לוח מוקצף עם מסגרת לבנה ותמונה עם קונטור לבן למראה קלאסי